به گزارش مجله آنلاین حمل‌ونقل ازباشگاه، محمد علیخانی، رئیس‌ کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در پنجاه‌ و نهمین جلسه علنی این شورا با بیان اینکه لایحه تعیین نرخ اتوبوسرانی‌ و مینی‌بوسرانی‌ در سال ۹۷ در کمیسیون عمران و حمل‌ونقل بررسی شد گفت: اصلاحاتی در این لایحه با هدف اجرای قانون هدفمند بودن یارانه‌ها در راستای بهبود حمل و نقل عمومی صورت گرفت.

وی افزود: بر اساس این لایحه ۱۲.۵ درصد به قیمت‌های خطوط اتوبوسرانی‌ و مینی‌بوسرانی‌ اعم از بخش عمومی و خصوصی افزوده شده است.

رئیس کمیسیون‌ عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از فروش بلیت‌ شرکت واحد اتوبوسرانی‌ درآمد حاصل شده است گفت: در مقابل این درآمد ۱۳۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است با این حساب‌ افزایش ۱۲.۵ درصدی رقم‌ زیاد نیست با توجه به اینکه یارانه‌ها نیز افزایش می‌یابد.

وی در ادامه پیشنهادات کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در خصوص نرخ کرایه اتوبوسرانی‌ و مینی‌بوسرانی در سال ۹۷ را بیان کرد و گفت: برای نرخ کرایه‌ اتوبوس‌های بخش عمومی، خطوط تا ۱۰ کیلومتر ۵۰۰ تومان، خطوط ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر ۶۵۰ تومان، خطوط ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر ۸۰۰ تومان و خطوط بیش از ۲۰ کیلومتر ۱۰۰۰ تومان در سال ۹۷ خواهد بود.

فاصله به Km یک تا ۱۰ ۱۰تا ۱۵ ۱۵ تا ۲۰ بیش از ۲۰
قیمت بلیت به تومان ۵۰۰ ۶۵۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰
وی با اشاره به اتوبوس‌های بخش خصوصی‌ گفت: خطوط یک تا ۲.۵ کیلومتر ۶۰۰ تومان، خطوط ۲.۵ تا ۵ کیلومتر ۷۰۰ تومان، خطوط ۵ تا ۷.۵ کیلومتر ۸۰۰ تومان، خطوط ۷.۵ تا ۱۰ کیلومتر ۸۵۰ تومان، خطوط ۱۰ تا ۱۲.۵ کیلومتر ۱۰۰۰ تومان، خطوط ۱۲.۵ تا ۱۵ کیلومتر ۱۰۵۰ تومان، خطوط ۱۵ تا ۱۷.۵ کیلومتر ۱۱۰۰ تومان، خطوط ۱۷.۵ تا ۲۰ کیلومتر ۱۲۰۰ تومان و خطوط بیش از ۲۰ کیلومتر ۱۲۵۰ تومان خواهد بود.

فاصله به Km یک تا ۲.۵ ۲.۵ تا ۵ ۵ تا ۷.۵ ۷.۵ تا ۱۰ ۱۰ تا ۱۲.۵ ۱۲.۵ تا ۱۵ ۱۵ تا ۱۷.۵ ۱۷.۵ تا ۲۰ بیش از ۲۰
قیمت بلیت به تومان ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۸۵۰ ۱۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۱۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۵۰
علیخانی در ادامه با اشاره به نرخ کرایه جابجایی مسافر از طریق مینی‌بوس‌ها گفت: خطوط ۱ تا ۲.۵ کیلومتر ۵۰۰ تومان، خطوط ۲.۵ تا ۵ کیلومتر ۶۰۰ تومان، خطوط ۵ تا ۷.۵ کیلومتر ۶۵۰ تومان، خطوط ۷.۵ تا ۱۰ کیلومتر ۸۰۰ تومان، خطوط ۱۰ تا ۱۲.۵ کیلومتر ۹۵۰ تومان، خطوط ۱۲.۵ تا ۱۵ کیلومتر ۱۰۰۰ تومان، خطوط ۱۵ تا ۱۷.۵ کیلومتر ۱۰۰۰ تومان، خطوط ۱۷.۵ تا ۲۰ کیلومتر ۱۰۵۰ تومان و خطوط بیش از ۲۰ کیلومتر ۱۱۰۰ تومان خواهد بود.

فاصله به Km یک تا ۲.۵ ۲.۵ تا ۵ ۵ تا ۷.۵ ۷.۵ تا ۱۰ ۱۰ تا ۱۲.۵ ۱۲.۵ تا ۱۵ ۱۵ تا ۱۷.۵ ۱۷.۵ تا ۲۰ بیش از ۲۰
قیمت بلیت به تومان ۵۰۰ ۶۰۰ ۶۵۰ ۸۰۰ ۹۵۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۱۰۰
رئیس کمیسیون‌ عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران درباره نرخ کرایه جابجایی مسافر از طریق سرویس‌های دربستی‌ در مناطق ۲۲‌گانه گفت: اتوبوس‌های معمولی در ۳ ساعت اول ۱۷۴ هزار تومان و هر ساعت مازاد ۶۵ هزار و ۶۰۰ تومان محاسبه می‌شود این رقم در اتوبوس‌های مبله‌ 237 هزار و ۲۰۰ تومان است که هر ساعت مازاد ۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان محاسبه می‌شود؛ این رقم در اتوبوس‌های ویژه ۲۸۸ هزار و ۳۰۰ تومان است و هر ساعت مازاد ۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

وی افزود: در اختیار گرفتن اتوبوس‌ تشریفاتی‌ در ۳ ساعت اول ۴۰۷ هزار تومان و هر ساعت مازاد ۱۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان محاسبه می‌شود این رقم در خصوص مینی‌بوس‌ ویژه کولردار‌ 210 هزار تومان است که هر ساعت مازاد ۶۵ هزار و ۷۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

علیخانی‌ در خصوص سرویس‌های در‌بستی در حومه‌ شهر گفت: اتوبوس‌های مبله‌ در ۳ ساعت اول ۲۸۸ هزار و ۳۰۰ تومان و هر ساعت مازاد ۹۱ هزار و ۲۰۰ تومان است این رقم در اتوبوس‌های ویژه‌ 368 هزار و ۳۰۰ تومان است که هر ساعت مازاد ۹۱ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه می‌گردد؛ مبلغ ۳ ساعت اول دربست گرفتن اتوبوس‌ تشریفاتی ۵۰۰ هزار تومان است که هر ساعت مازاد ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه‌ می‌شود؛ این رقم برای مینی‌بوس‌های ویژه‌ کولردار ۲۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان است که هر ساعت مازاد ۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

رئیس کمیسیون‌ عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به تبصره‌های موجود در این لایحه گفت: برای تشویق از گسترش استفاده از کارت بلیت الکترونیک حداکثر تا سقف ۵۰ درصد نسبت به نرخ مصوب‌ تخفیفاتی‌ لحاظ شده است و شرکت اتوبوسرانی‌ موظف‌ است تا زمان نصب و یا تعمیر دستگاه‌های الکترونیکی‌ خدمات‌رسانی رایگان به عموم مردم داشته باشد.

علیخانی افزود: در نوبت شب از ساعت ۲۲ تا ۵ بامداد ۵۰ درصد به نرخ‌های مصوب افزوده می‌شود همچنین در صورتی‌ که کل اتوبوس‌های یک خط نوسازی شود معادل ۵۰ درصد به نرخ تعیین شده مبلغ اضافه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته شهرداری در برخی از مناسبت‌ها سرویس‌دهی رایگان انجام می‌داد گفت: هزینه‌ سرویس‌دهی رایگان‌ را شهرداری باید بپردازد و برای متضرر‌ نشدن شهرداری کلمه رایگان را از لایحه حذف کردیم و به جای آن در این مناسبت‌ها تخفیفاتی‌ لحاظ می‌شود.